درباره ما

مختصری از تارخچه شرکت صرافی

شرکت صرافی با داشتن شعب در بیش از ده کشور و سابقه پنجاه ساله در امر صرافی یکی از خوشنام ترین ها در زمینه انتقال ارز میباشد

و همین امر امکان جابجایی امن و سریع پول  را برای شرکت صرافی ممکن کرده

 

و همیشه این کار برای شرکت صرافی چیزی بیشتر از انتقال ساده پول بوده وصل کردن خانوادهها آرامش روانی برای مشتریان و کمک کردن به رونق کار و شرکت شما

شرکت صرافی در طول این چهل سال همیشه با تکیه به اعتماد شما مشتریان و سرمایه مناسب و تخصص لازم بهترین خدمات را به مشتریان داشته.

New!