انتقال ارز

Online

By Phone

E-mail Us

In Person

Call us on: +44 (0) 20 8381 3334

(Please note our office hours:

Mon - Fri

09:00am - 17:00pm)

 

آدرس:

Sarrafi

 20 - 22 Station Road

Edgware

 HA8 7AB

 
 

برای انتقال پول ابتدا فرم زیر را پر کنید و در کوتاهترین زمان همکاران ما با شما از طریق ایمیل ارتباط برقرار کرده و مراحل نهایی انتقال را انجام میدهند

 

Alternatively, you can call or e-mail us with your order. After you have submitted the form we will e-mail you with our bank details, or please call us for the details.

 

You can also visit us in person at our office and pay by cash, or deposit your payment in any branch of our banks.

 

We will action the transfer once we have received cleared payment and the necessary documentation.

 

Please visit our 'Terms and Conditions' page before placing an order, making sure to adhere to our policies, and providing us with the necessary identification documents.

 

The recipient of the transfer can normally expect to receive their money on the same day/within one working day if the order is received by 14:00pm* (local time at point of transfer)

 

Customers who place their order after 14:00pm can expect the beneficiary to receive their money the next working day/within two working days.

 
 
 

*حوالجات در روزههای کاری انجام میشود .

برای مبالغ بالا زمان بیشتری برای چکهای امنیتی نیاز است

مسئولیت درست بودن اطلاعات حساب گیرنده با فرستنده میباشد 

New!